Presentacións I Seminario Técnico Proxecto Symbios. “Crise demográfica, exclusión territorial e exclusión social”. 26 setembro de 2013. Santiago de Compostela.

1º Presentación
Solmary Silveira Calviño.
Instituto Galego de Estatística.
2º Presentación
Melchor Fernández.
Universidade de Santiago de Compostela-IDEGA
3º Presentación
Francisco Diniz e Pedro Gabriel Silva.
CETRAD. Universidade Tràs-os-Montes e Alto Douro.
4º Presentación
Maja Rocak, Maurice Hermans e Chantal van Lieshout.
CERST. Zuyd University of Applied Sciences. Maastricht. Holanda
5º Presentación
Carlos Ferras.
Universidade de Santiago de Compostela
6º Presentación
Patrick O´Flanagan.
University College Cork. Irlanda
7º Presentación
Risto Poutiainen e Jan Graafmans.
Goberno rexional de Carelia do Norte. Finlandia.
8º Presentación
Xoan Miguel Concheiro Abal.
Subdirección Xeral de Cooperativas e Economía Social. Xunta de Galicia.
9º Presentación
Juan Manuel Polentinos Castellanos.
COCEDER.
X