Project

MEMORIA DO PROXECTO SYMBIOS
Descargue aquí o documento de programación do Proxecto Symbios para coñecer máis en detalle os seus aspectos técnicos e metodolóxicos: obxectivos, actividades, calendario, etc.

SUMMARY PRESENTATION
Click download to access to the summary presentation of Symbios Project.

TRANSNATIONAL WORKING PROGRAMME
A Transnational working programme is available. This operational document is focused on planned activities within the Symbios transnational and interregional cooperation components

X