Products

Study and Innovation in Community Social Services. Trasferibilidad Of methods of tele-social work to Galicia

As novas tecnoloxías (ITC) están presentes na maioría dos novos enfoques sobre como abordar, na práctica, os efectos da da crise demográfica sobre o territorio.

A accesibilidade ás novas tecnoloxías está condicionada por factores culturais e subxectivos e, ademais, por factores obxectivos, infraestruturais: ten que haber xente familiarizada co uso do ordenador e internet e, ademais, ten que haber ordenador e conexión a internet.

Falar de teletraballo social resulta, hoxe en día, unha posibilidade real con determinados grupos de idade. Porén, é, a día de hoxe, máis complicado vincular ese uso coas persoas maiores. Pero SYMBIOS é un proxecto chamado a pensar en clave de futuro: as persoas maiores de dentro de dez ou quince anos, mesmo as que viven en zonas illadas ou en risco de exclusión territorial, non serán –en relación cos uso des ITC- o mesmo perfil de persoa maior de hoxe en día. Tampouco a conectividade será a mesma.

En todo caso, o uso desas novas tecnoloxías para o apoio psicolóxico, a axuda persoal e o traballo social é un camiño que cómpre iniciar.

Desde esa perspectiva o proxecto SYMBIOS encomendou ao Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia un estudio inicial para analizar a viabilidade para Galicia da implantación de métodos de tele traballo social. Esta encomenda conecta co Proxecto DART, no que a Xunta de Galicia foi socio e parte activa. Neste proxecto analizouse, entre outras, a experiencia holandesa Clik voor hulp, desenvolvida inicialmente pola Asociación profesional de traballo social da rexión de Limburgo.

Ademais de analizar diferentes prácticas de varios países (fichas_descritivas.pdf), realizouse unha mesa de expertos (panel_de_expertos_estudo_asistentes.pdf) de cara a preparar o informe final. Esta é a ligazón para ese informe: Estudo Transf_vdef.pdf

 

Project Symbios report

Click here to know further information on technical and methodology aspects. Only available version in Spanish language.

Transnational working programme

A Transnational working programme is available. This operational document is focused on planned activities within the Symbios transnational and interregional cooperation components

Summary presentation

Click download to access to the summary presentation of Symbios Project.

Pages

X