Antoxos, servizos de proximidade no rural

Antoxos é unha cooperativa constituída por mulleres que prestan servizos de proximidade no seu propio concello e comarca. En concreto leva a comida ao domicilio das persoas maiores que queiran contratarlle os servizos.

imaxen Antoxos

É un exemplo de creación de valor económico no contorno, a partir da necesidade de servizos derivada do avellentamento e dispersión da poboación. Ao mesmo tempo que se atende unha necesidade desde a proximidade, créanse tres postos de traballo.

Cunha carteira de clientes diarios duns 40 ou 50, Antoxos pode facer menús personalizados, e busca respectar as comidas tradicionais ás que as persoas do rural están afeitas, tomando tamén en conta criterios de saúde propios para cada caso.

X