A Carqueixa, gandería cooperativa na montaña

Trátase dunha iniciativa impulsada coa axuda do CDR Ancares, para mellorar as condicións das explotacións de carne, sobre todo no relativo aos prezos de venda. Constitúese como cooperativa agraria en 1994, polo que xa ten 20 anos de traxectoria. Os seus socios e socias pertencen a diferentes concellos da montaña lucense, na comarca dos Ancares.

plano

É unha iniciativa herdeira dun proceso de dinamización comunitaria, cunha filosofía de abaixo cara arriba, onde os veciños e veciñas son protagonistas á hora de buscar solucións en común aos seus problemas comúns.

Unha das súas estratexias foi a inclusión das explotacións na Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega e, posteriormente, a intercooperación con cooperativas de carne doutras comarcas de Galicia, creando a cooperativa de segundo grao Artesáns Gandeiros. Unha vez consolidado o obxectivo principal da comercialización, fóronse prestando outros servizos como a compra de insumos ou a comercialización de excedentes da agricultura familiar (castañas, mazás, etc.).

X