A Cova da Terra por un rural xusto e ecolóxico

A Cova da Terra é unha asociación pioneira en Galicia no impulso do comercio xusto e o consumo responsable. Situada na cidade de Lugo, abrangue catro grandes áreas de traballo: a tenda, como ferramenta para un consumo responsable; o local social, onde se realizan actividades de banca ética, feminismo, enerxías renovables, cooperación internacional...; o centro de recursos Kandahaira, que funciona como biblioteca e centro de documentación, e o proxecto educativo.

Dentro deste último, a Cova da terra busca formar e sensibilizar na promoción dunhas relacións económicas xustas. Un dos seus proxectos son 'As mulleres alimentan o mundo', a través do cal realizan obradoiros con mulleres do medio rural e promoven o encontro con mulleres doutros países en torno ao concepto de soberanía alimentaria.

imaxen A Cova da Terra

Coa iniciativa 'De aquí, xusto e ecolóxico' A Cova da Terra impulsa a concepción do espazo rural como un espazo de oportunidade para mudar as relacións económicas e as relacións coa natureza. Impulsa iniciativas ecolóxicas e sustentables e busca promover a produción alimentaria local con criterios éticos e xustos.

O primeiro instrumento deste proxecto é a guía 'Como facer un rural xusto e ecolóxico', na que se mostran diferentes alternativas e exemplos de desenvolvemento rural: produción ecolóxica, transformación, distribución e venda, normativa básica, asesoramento, sustentabilidade económica, financiamento, etc. Ademais da guía, que está dispoñible en internet, realizáronse talleres por toda Galicia.

X