MiAvizor, teleprevención sociosanitaria para persoas que viven soas

MiAvizor é un sistema avanzado de teleprevención patentado pola Facultade de Psicoloxía da Universidade de Compostela. Mediante un sistema de sensores inalámbricos instalados en puntos estratéxicos do fogar, monitorízanse os movementos da persoa para identificar posibles incidencias: se a persoa non sae da habitación durante todo o día, se respecta os horarios das comidas, etc.

imaxen

A accesibilidade á información configúrase de forma que poda ser consultada por familiares e por persoal sanitario, de axuda no fogar ou calquera outro que preste servizo á persoa. O acceso é a través dunha plataforma web.

A tecnoloxía non é intrusiva e respecta a intimidade das persoas, posto que non se rexistran imaxes visuais. Emprega sinais que axudan a supervisar os hábitos diarios e avisa dos cambios ou modificacións que indican o posible problema que a persoa pode ter.

A idea xorde despois da avaliación que o Consorcio do Benestar do servizo 'Xantar na Casa', onde se detecta a necesidade de controlar o correcto consumo do subministro semanal de comida. Na actualidade MiAvizor está instalado en máis de 225 vivendas galegas

X