Racataplán, confección responsable e innovadora

Racataplán é unha iniciativa de autoemprego no sector da confección, baixo criterios ecolóxicos e con deseños orixinais pensados para a comodidade dos nenos e nenas de 0 a 3 anos.

É unha iniciativa persoal que conta con colaboracións para deseños de estampados ou confección. Ademais de vender a través da web, os seus produtos poden adquirirse en pequenas tendas especializadas.

imaxen

A estratexia de mercado é a diferenciación, polo carácter xusto e ecolóxico da produción e polo deseño innovador. A imaxe, o empaquetado e a transmisión dos valores diferenciais dos produtos e do proxecto son elementos destacables nesta iniciativa.

O negocio desenvólvese baixo o modelo de teletraballo, aproveitando ao máximo as potencialidades da internet, tanto para a venda como para a formación, busca de información e mantemento de contactos con empresas provedoras e persoas colaboradoras.

X