Versión en galego do informe final do Proxecto DART

Dispoñible a versión en galego do informe final do Proxecto DART (Declive, envellecemento e transformación rexional), un proxecto INTERREG IV-C, con participación galega, sobre os enfoques e criterios a adoptar polas rexións europeas afectadas polo cambio demográfico.

X