Produtos

Presentacións I Seminario Técnico Proxecto Symbios. “Crise demográfica, exclusión territorial e exclusión social”. 26 setembro de 2013. Santiago de Compostela.

1º Presentación
Solmary Silveira Calviño.
Instituto Galego de Estatística.
2º Presentación
Melchor Fernández.
Universidade de Santiago de Compostela-IDEGA
3º Presentación
Francisco Diniz e Pedro Gabriel Silva.
CETRAD. Universidade Tràs-os-Montes e Alto Douro.
4º Presentación
Maja Rocak, Maurice Hermans e Chantal van Lieshout.
CERST. Zuyd University of Applied Sciences. Maastricht. Holanda
5º Presentación
Carlos Ferras.
Universidade de Santiago de Compostela
6º Presentación
Patrick O´Flanagan.
University College Cork. Irlanda
7º Presentación
Risto Poutiainen e Jan Graafmans.
Goberno rexional de Carelia do Norte. Finlandia.
8º Presentación
Xoan Miguel Concheiro Abal.
Subdirección Xeral de Cooperativas e Economía Social. Xunta de Galicia.
9º Presentación
Juan Manuel Polentinos Castellanos.
COCEDER.

Informe preliminar: impacto social-territorial do declive demográfico en Galicia

Non é xa cuestión de opinións, senón de evidencias, de datos: a Comunidade Autónoma galega está afectada, como moitas outras rexións europeas, pola crise demográfica. Amplas áreas do seu territorio presentan un proceso vertixinoso de regresión demográfica e envellecemento da súa poboación. Como e onde impacta a crise demográfica en Galicia? Que ten de particular o modelo de asentamento tradicional da poboación galega e as dinámicas demográficas desta Rexión?O documento introduce un concepto clave do proxecto: a exclusión territorial, e outras reflexións que caberá realizar no marco Symbios, en aras a concluír recomendacións que axuden aos esforzos de vertebración do territorio e planificación dos servizos, especialmente os sociais.

Estudio e Innovación en Servizos Sociais Comunitarios. Trasferibilidade de métodos de tele-traballo social a Galicia

As novas tecnoloxías (ITC) están presentes na maioría dos novos enfoques sobre como abordar, na práctica, os efectos da da crise demográfica sobre o territorio.

A accesibilidade ás novas tecnoloxías está condicionada por factores culturais e subxectivos e, ademais, por factores obxectivos, infraestruturais: ten que haber xente familiarizada co uso do ordenador e internet e, ademais, ten que haber ordenador e conexión a internet.

Falar de teletraballo social resulta, hoxe en día, unha posibilidade real con determinados grupos de idade. Porén, é, a día de hoxe, máis complicado vincular ese uso coas persoas maiores. Pero SYMBIOS é un proxecto chamado a pensar en clave de futuro: as persoas maiores de dentro de dez ou quince anos, mesmo as que viven en zonas illadas ou en risco de exclusión territorial, non serán –en relación cos uso des ITC- o mesmo perfil de persoa maior de hoxe en día. Tampouco a conectividade será a mesma.

En todo caso, o uso desas novas tecnoloxías para o apoio psicolóxico, a axuda persoal e o traballo social é un camiño que cómpre iniciar.

Desde esa perspectiva o proxecto SYMBIOS encomendou ao Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia un estudio inicial para analizar a viabilidade para Galicia da implantación de métodos de tele traballo social. Esta encomenda conecta co Proxecto DART, no que a Xunta de Galicia foi socio e parte activa. Neste proxecto analizouse, entre outras, a experiencia holandesa Clik voor hulp, desenvolvida inicialmente pola Asociación profesional de traballo social da rexión de Limburgo.

Ademais de analizar diferentes prácticas de varios países (fichas_descritivas.pdf), realizouse unha mesa de expertos (panel_de_expertos_estudo_asistentes.pdf) de cara a preparar o informe final. Esta é a ligazón para ese informe: Estudo Transf_vdef.pdf

 

Memoria do proxecto symbios

Descargue aquí o documento de programación do Proxecto Symbios para coñecer máis en detalle os seus aspectos técnicos e metodolóxicos: obxectivos, actividades, calendario, etc.

Presentación do proxecto Symbios

Coñeza a grandes trazos Proxecto Symbios, a través deste documento que oferta unha breve aproximación aos seus fundamentos, obxectivos, e outra información básica da Rede.

Páxinas

X